top of page

STOCKHOLMS MILITÄRA 

OCH

POLISIÄRA SKYTTEFÖRENING

Stockholms Militära- och Polisiära skytteförening är en ideell förening som bedriver dynamiskt skytte och är främst riktad till anställda från svensk Polis och Försvarsmakt.


Vi är idag närmare 100 medlemmar och håller till söder om Stockholm men skjuter även hos polisen och på militära skjutbanor. Vi utövar dynamiskt skytte inom grenarna pistol, hagel och gevär. 


Se nedan för information om medlemskap.

OM OSS 

Föreningen har till ändamål att verka för att höja de individuella färdigheterna i tjänstnära skjutning inom polis och försvarsmakt, genom att låta anordna tränings- och tävlingstillfällen för medlemmarna, stödja samhället samt vara till gagn för rikets försvar.

MEDLEMSKSKAP

Klubben är - som framgår av namnet - främst riktad till medlemmar med yrken inom polis och försvarsmakt.

Som civil medlem i föreningen är träningsmöjligheterna begränsade avseende skjutbanor då en del av de banor vi använder ligger i anslutning till skyddsobjekt (tex. polishus eller militärt område). Vi tar därför endast i undantagsfall in civila till föreningen. Det kan exempelvis vara om man har en meriterande bakgrund inom polis eller försvarsmakt eller om man är en framgångsrik tävlingsskytt, instruktör eller examinator. 

Krav för medlemskap:

  1. Anställd inom Polis eller Försvarsmakt, alt. civilist med meriterande bakgrund inom skytte.

  2. Ostraffad

  3. Två referenser från nuvarande medlemmar i föreningen.

Uppfyller du kraven ovan och vill bli medlem är du välkommen att skicka en intresseanmälan till oss. Skriv fullständigt namn, adress, personnummer, IPSC licensnummer, sysselsättning samt vilka dina två referenser i klubben är. Ofullständiga ansökningar besvaras och hanteras ej. Föreningen tillämpar 12 månaders provmedlemskap för alla nya medlemmar. Observera att vi förbehåller oss rätten att inte svara på icke-kompletta medlemsansökningar.

Vi bedriver ingen nybörjarverksamhet med instruktörsledda träningar och har ingen möjlighet till lånevapen. 

 

Kontakta

Stockholms Militära och Polisiära skytteförening

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

bottom of page